Katarzyna Jaworska - logopeda, psycholog

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc terapię logopedyczną dzieci z autyzmem i problemami rozwojowymi gabinetach, przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych, pracując z dziećmi z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi dysfunkcjami rozwojowymi. Odbyła staż w Szpitalu Grochowskim na oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej, zajmując się diagnozą i terapią pacjentów po udarach mózgu, dotkniętych afazją i dyzartrią.

Szkolenia / Warsztaty

Terapeuta karmienia (Warszawa 2021)


Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny (Warszawa 2020)


Terapia manualna w logopedii (Warszawa 2020)


Wibratory logopedyczne w praktyce (Warszawa 2020)


Autorski program szkoleniowy dr Anny Regner (Wrocław 2019):

  1. Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
  2. Manipulacje ustno-twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból


Masaż logopedyczny (Warszawa 2019)


Terapia miofunkcjonalna / Certyfikowany terapeuta (Bydgoszcz, 2017)


Metody neurorehabilitacji w usprawnianiu pacjentów z zaburzeniami połykania i deficytami dyzartrycznymi – elementy metody PNF i metody LaxVax (2016)


Metoda Krakowska (Warszawa, 2016)

Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii (Warszawa, 2016)


PECS - kurs I. stopnia (Warszawa, 2016)


Kurs Integracji Sensorycznej I. stopnia (Warszawa, 2015/2016)


Kurs metody Johansen IAS / Certyfikowany terapeuta (Warszawa, 2015)


Terapia ręki (Warszawa, 2015)


Metoda dobrego startu (Warszawa, 2015)


Małe dziecko z trudnościami w rozwoju (Cykl warsztatów zorganizowanych przez Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, Warszawa, 2015)


Rola logopedii w neurorehabilitacji (Konferencja zorganizowana przez  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, 2014)


Asystent cień (Warsztat zorganizowany przez Fundację Zrozumieć Autyzm, Łódź, 2014)


Autyzm a metoda prof. Alfreda Tomatisa (Konferencja zorganizowana przez Young Digital Planet, Kraków, 2014)


Szkoła trenerów biznesu (TROP, Warszawa, 2010)

Zawód logopedy jest jej pasją, a praca z dziećmi – niewyczerpanym źródłem inspiracji, radości i satysfakcji. W terapii logopedycznej wykorzystuje różne metody i środki – indywidualnie dostosowane do każdego pacjenta – tak, aby były one przyjemne i skuteczne zarazem.

Jako główną nić porozumienia z dziećmi wykorzystuje zabawę, podczas której niepostrzeżenie „przemyca” elementy terapii. Każdego małego pacjenta traktuje poważnie, ale z radością i otwartością.

Jacek Sobieszczański - aktor, lektor, logopeda

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (obecnie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) oraz podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1990 – 1995 aktor w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Laureat nagrody Macieja Nowaka na Ogólnopolskim Zderzeniu Teatrów Kameralnych w 1992 r. za rolę tytułową w Ptaśku. Aktor Teatru Telewizji. Użyczył swojego głosu m.in. do reklam: Wedel, Lidl, Tchibo, Kaufland, Renault, Mazda, Velux, Eutelsat, Biuro Podróży Triada. Współpracuje między innymi z takimi studiami nagrań i bankami głosów jak: Studio Publishing, Studio Sonica, Start Studio, RPM Sound & Voices, Efektura, Odeon, Zet Studio, BTI, SDI. Był "głosem" Telewizji Polsat, PULS, Radia ZET, Radia WAWA i Radia Kolor. Ponadto współpracuje z Radiem ZET, RMF-FM, Radiem Kolor, Radiem Kampus oraz z kanałami telewizyjnymi TVP, TV4, HBO, AXN, PULS, kanałami tematycznymi TVN i Polsat, Discovery, National Geographic, ID, BBC. Pracował również w dubbingu, głównie bajek dla dzieci.

Praca logopedy jest jego pasją. Jego specjalnością jest emisja głosu, dykcja, zagadnienia związane z prawidłowym funkcjonowaniem układu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego, jąkanie oraz dyslalia. Oferuje swoją pomoc także pacjentom dotkniętym afazją. Pracuje chętnie z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. W terapii wykorzystuje różne metody pracy, dopasowując je indywidualnie.

Wybrane filmy fabularne i dokumentalne oraz seriale do których przeczytał listę dialogową

Seriale:

Kawalerowie do wzięcia
Zagadki wszechświata z Morganem Freemanem
CSI, Zagadki kryminalne Las Vegas i Miami
Przygody Merlina
Planeta Ziemia i wybrane dramaty Shakespeare‘a dla BBC
oraz saga Zmierzch

Wybrane filmy:

Doktor Żywago
Batman – Początek
Bitwa pod El Alamein
Blady strach
Hostel

Katastrofy w przestworzach
Królestwo Niebieskie
Mgła
Miasto cienia
Mr. Brooks
Oblężeni
Omen
Pieskie szczęście
Mój przyjaciel Hachiko
Rozmowy z zaświatami

Filmy dokumentalne dla kanałów

TVP, Discovery
National Geographic
BBC, ID i innych.


Jego specjalnością jest dykcja i emisja głosu, prowadzi również terapię jąkania.

Karolina Warecka – Kościuch - neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, surdopedagog

jest specjalistą w dziedzinie neurologopedii. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ze specjalizacją: surdopedagogika. Dyplom magistra logopedy wczesnej interwencji uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim. Podyplomowo kontynuowała naukę w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uzyskując tytuł neurologopedy. Jest pedagogiem i oligofrenopedagogiem posiadającym duże doświadczenie w pracy z dziećmi.

Doświadczenie zdobywała odbywając praktyki w ośrodkach Polskiego Związku Głuchych, przedszkolach i szkołach dla dzieci z wadą słuchu, ośrodkach wczesnej interwencji i na oddziałach szpitalnych oraz pracując na stanowisku neurologopedy w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w przedszkolach i w gabinecie logopedycznym.

Pracowała z niemowlętami, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, ze spektrum autyzmu, z wadami genetycznymi. Obecnie prowadzi terapię logopedyczną w szkole podstawowej.

Kursy i szkolenia:

  • „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS (Warszawa, 2013)
  • warsztaty „Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne” organizowane przez PZL, Forum Media Polska (Warszawa, 2014)
  • „Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych” oraz „Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego” - specjalistyczne warsztaty neurologopedyczne, „Elf Centrum Mowy i Ruchu” (Warszawa, 2015 i 2016)
  • warsztaty „Wieloaspektowość diagnozy małego dziecka” organizowane przez Koło Naukowe Logopedii przy APS w Warszawie i Naukowe Koło Logopedyczne przy UW (Warszawa, 2016)
  • „Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem – warsztaty”, „Sensuum” Gabinet Terapii Dziecięcej (Warszawa 2016)
  • warsztaty „Połykanie infantylne – diagnoza i terapia” organizowane przez WCIES (Warszawa 2019)
  • szkolenie „Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego”, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra” (Warszawa 2019)
  • terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel (Warszawa, 2020)

Laboratorium Logopedii Katarzyna Jaworska
ul. Kondratowicza 18 lok. 415

(Przychodnia MED-MED)

antresola - za przedszkolem i notariuszem
03-285 Warszawa