Regulamin. Zasady uczestnictwa w zajęciach

 

 1. Laboratorium Logopedii jest gabinetem świadczącym usługi w zakresie terapii logopedycznej dla dzieci i osób dorosłych.
 2. Rodzice są zobowiązani do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć. Wymóg przekazania istotnych informacji o stanie zdrowia dotyczy również dorosłych pacjentów.
 3. Opłaty za zajęcia dokonywane są każdorazowo przed wizytą lub jednorazowo za cały miesiąc z góry, zawsze przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu. Płatności dokonuje się gotówką lub przelewem.
 4. O nieobecności pacjenta należy poinformować w dniu poprzedzającym planowane zajęcia najpóźniej do godziny 15:00. Nieobecność należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub za pomocą wiadomości SMS. W przypadku, gdy zajęcia zostaną odwołane w późniejszym terminie niż wyżej podany, opłata za zajęcia nie jest zwracana.
 5. Opłata za zajęcia indywidualne odwołane w ustalonym regulaminem terminie, przeniesiona zostanie na kolejny miesiąc, chyba że jest to ostatni miesiąc terapii lub koniec roku szkolnego. Wtedy opłata zwracana jest w tym samym miesiącu w formie gotówkowej lub przelewem na konto, tj. w tej samej formie, w jakiej została dokonana.
 6. Pacjenci i rodzice dzieci nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.
 7. Zajęcia odbywają się w dni powszednie i w soboty, z wyjątkiem dni świątecznych.
 8. Zajęcia odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. Pacjenci proszeni są o punktualne przybycie. W przypadku spóźnienia zajęcia nie będą przedłużone.
 9. Pacjent powinien posiadać odpowiedni, wygodny strój oraz buty na zmianę. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 10. W trakcie zajęć dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.
 11. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 12. Gabinet zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych nieobecności pacjenta na terapii lub nieprzestrzegania przez pacjenta lub jego rodziców zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.