Dykcja i emisja głosu

Podczas indywidualnych zajęć pracujemy nad:

Odprężeniem i swobodą ciała niezbędną do prawidłowego wydobywania głosu


Prawidłowym gospodarowaniem oddechem


Wydłużeniem fazy wydechowej i synchronizacją oddechu z pauzami podczas wypowiedzi


Właściwym wykorzystaniem rezonatorów, dysponowaniem nośnym i dźwięcznym głosem 

 

Uzyskaniem ładnej, głębokiej, lecz naturalnie brzmiącej barwy głosu


Precyzyjną artykulacją i wyrazistą wymową, doskonałą dykcją


Świadomym operowaniem środkami ekspresji głosu (akcentem, pauzą, frazą, intonacją, tempem)


Niwelowaniem objawów tremy i stresu utrudniających prawidłową emisję głosu

Zajęcia prowadzi Jacek Sobieszczański, aktor, lektor filmowy i telewizyjny, którego głos znamy z wielu filmów i reklam.

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zorganizowania zajęć w studiu nagraniowym.

Laboratorium Logopedii Katarzyna Jaworska
ul. Malborska 1

(Szkoła Językowa PYGMALION)
03-286 Warszawa